قدرت رسای مهندسی وب بر پایه UML

قدرت رسای مهندسی وب بر پایه UML

 

UWE (مهندسی وب بر پایه UML) یک پروسه پیشرفته برای کاربردهای وب است که بر طراحی سیستماتیک شخصی سازی و تولید نیمه اتوماتیک متمرکز است. UWE یک روش طراحی سیستماتیک با استفادة انحصاری از تکنیک‌های UML (زبان مدلسازی یکپارچه) را توصیف می‌کند: نمادسازی UML و مکانیسم‌های گسترش UML. در این مقاله ما قدرت این روش را نشان می‌دهیم. از یک طرف، UWE تعیین می کند که چگونه مدلهای راهبری و نمایش برای کاربردهای وب ساخته شود. به همین منظور مقادیر تگ (برچسب) و المان‌های مدلسازی کلیشه‌ای UML خاص را مشخص کرده است. از طرف دیگر ما نشان می دهیم که این مدلهای راهبری و نمایش خاص وب چگونه می توانند توسط دیدگاه‌های دیگر که از انواع مختلف نمودارهای UML و المانهای مدلسازی UML استفاده می‌کنند، تکمیل گردند. فعالیت‌های تحقیقی فعلی بر روی جنبه‌های پویای طراحی کاربردهای وب متمرکز شده‌اند. مانند مدلسازی وظیفه و مدلسازی سناریوهای وب، نمایش گرافیکی توزیع کامپوننت‌های وب و تولید نیمه اتوماتیک کاربردهای وب بر پایة مدلهای طراحی.

دانلود  فایل کامل

/ 0 نظر / 31 بازدید