امکانات نرم افزار مدرسه و آموزشگاه پرنیان

امکانات نرم افزار مدرسه و آموزشگاه پرنیان

-          معرفی مدرسه یا آموزشگاه

-          منوی افقی

-          ثبت نام دانش آموزان به همراه امکان تغییر اطلاعات ثبت شده

-          ثبت و ویرایش اطلاعات دوره های آموزشی

-          ثبت و ویرایش اطلاعات مربیان

-          نمایش و جاپ لیست هر کلاس

-          امکان جستجوی اطلاعات در هر کدام از بخش های برنامه

-          امکان گرفتن فایل پشتیبان و بازیابی اطلاعات

-          ثبت نمرات

-          نمایش نمرات دانش آموزان در هر ترم و هر تاریخ

-          نمایش اطلاعات دانش آموزان برتر

بخش حسابداری شامل

-          ثبت  کلیه مبالغ دریافتی و پرداختی در هر تاریخ

-          نمایش و چاپ درآمد در هر تاریخ

-          نمایش اطلاعات دانش آموزان بدهکار در هر تاریخ

/ 0 نظر / 26 بازدید