منابع آزمون کارشناسی ارشد کامپیوتر

منابع کنکور کارشناسی ارشد منتشر شده از سوی وزارت علوم

زبان انگلیسی: English for computer science, by : brown

ریاضی مهندسی: کتاب کری زیگ

آمار و احتمالات: کتاب دکتر نیکوکار

ریاضیات گسسته: کتاب باخ (ترجمه قلزم)، کتاب ترمبلی (ترجمه شاهزمانیان)، کتاب دکتر قلی زاده

محاسبات عددی: کتاب دکتر قلی زاده

ساختمان داده ها: کتاب هورویتز (ترجمه خانم مهدی پور)

سیستم عامل: کتاب سیلبرشاتز (ترجمه خانم آتاماژوری)، کتاب استالینگ (ترجمه دکتر پدرام)، کتاب تننباوم (ترجمه دکتر حقیقت)

نظریه زبانها و ماشینها: کناب پیتر لینز (ترجمه اینجانب)

مدار منطقی: کتاب مانو (ترجه دکتر سپید نام)

معماری کامپیوتر: کتاب مانو (ترجمه دکتر سپید نام)، کتاب پترسون

طراحی الگوریتم ها: کتاب نعیمی پور (ترجمه جلیلی)، کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها ریورت (چاپ دانشگاه MIT)

پایگاه داده ها: کتاب روحانی رانکوهی، کتاب دیت (ترجمه جعفرنژاد قمی)

کامپایلر: کتاب Aho (ترجمه سالخورده)

زبان‌های برنامه سازی: کتاب پرات (ترجمه سالخورده)

هوش مصنوعی: کتاب راسل (ترجمه دکتر راحتی)، کتاب ریچ (ترجمه دکتر فهیمی)

مدارهای الکتریکی: کتاب کو (ترجمه دکتر جبه دار)

VLSI: کتاب دکتر اشراقیان

الکترونیک‌دیجیتال: کتاب سدرا (ترجمه باغانی)

انتقال‌ داده‌: کتاب هال سال و کتاب استالینگ

منبع : www.kwpti.ir/

---------------------------------------------------------------------------------------------

منابع پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد

1- ساختمان داده ها

 

» کتاب ارشد ساختمان داده و الگوریتم ها تالیف مهندس رهنمون - انتشارات پوران پژوهش

 

۲- نظریه زبان ها و ماشین ها

 

» کتاب ارشد نظریه زبان ها و ماشین ها تابف مهندس سهرابی و مهندس مقصودی - انتشارات پوران پژوهش

 

» مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها تالیف لینتز ترجمه دکتر صراف

 

 ۳- مدار های منطقی

 

» کتاب ارشد مدار منطقی - تالیف مهندس یوسفی -انتشارات پوران پژوهش

 

» کتاب طراحی دیجیتال - مولف مانو - (زبان اصلی)

 

» تحلیل و طراحی دیجیتالی - مولف نلسون - (زبان اصلی)

 

 ۴- معماری کامپیوتر

 

» کتاب ارشد معماری کامپیوتر - تالیف مهندس یوسفی - انتشارات پوران پژوهش

 

» معماری سیستم های کامپیوتری - تالیف مانو

 

 ۵- سیستم عامل

 

» کتاب ارشد سیستم عامل - تالیف دکتر ابراهیم مقدم - انتشارات پوران پژوهش

 

 ۶- ساختمان گسسته

 

» کتاب ارشد ساختمان گسسته - تالیف شهاب بهجتی

 

» ریاضیات گسسته و ترکیباتی از دیدگاه کاربری - تالیف گریمالدی - ترجمه عمیدی

 

 ۷- ریاضی مهندسی

 

» مجموعه تست های طبقه بندی شده ارشد - تالیف دکتر نیکوکار

 

» کتاب ارشد ریاضی مهندسی تالیف فرزین حاجی جمشیدی

 

 ۸- آمار و احتمالات

 

» کتاب آمار والد پول ترجمه دکتر وحیدی

 

۹- محاسبات عددی

 

» کتاب محاسبات عددی تالیف دکتر قلی زاده

 

» روش های محاسبات عددی ترجمه دکتر توتونیان

 

» آنالیز عددی و روش های کامپیوتری - ترجمه دکتر نیکخواه

 

 ۱۰-پایگاه داده

 

» کتاب ارشد پایگاه داده - تالیف مهندس سهرابی

 

 ۱۱-زبان های برنامه نویسی

 

» طراحی زبان های برنامه نویسی - تالیف پرت - (زبان اصلی)

 

 ۱۲-کامپایلر

 

» اصول طراحی کامپایلر ها - تالیف آهو

 

 ۱۳- طراحی الگوریتم ها

 

» کتاب طراحی الگوریتم ها - تالیف دکتر محمود نقیب زاده

 

۱۴- هوش مصنوعی

 

» کتاب هوش مصنوعی تالیف دکتر فهیمی

 

/ 0 نظر / 14 بازدید